• DİL
sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal
Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur

Mustafa Kemal ATATÜRK

Oğuz BAŞ

basoguz@gmail.com

 ATATÜRK VE CUMHURİYET

01-11-2018

 

     Atatürk,üstün yetenekleri,idealistliği,vatanseverliği gibi etkileyici kişilik özellikleri ve ahlaki 

meziyetleri ile tüm dünyada hayranlık uyandırmış eşsiz bir liderdi.

     1. Dünya savaşından sonra Avrupalı Devletler,Osmanlı İmparatorluğunu ''HASTA ADAM,DOĞU SORUNU''

olarak görüp,mirasını nasıl paylaşacaklarını planlıyorlardı.

     İşte Atatürk buna izin vermemiş,ısrarla iki temel üzerinde durmuştur.

 

     TAM BAĞIMSIZLIK ve MİLLİ EGEMENLİK...

 

     Enkaz halinde,ölüm döşeğinde olan bir imparatorluğun sonucunu ileri görüşlülüğü sayesinde

sezinlemiş,milletin gidişatının emperyalist devletlerin esareti altına girmek olduğunu görmüş

ve her şeyi göze alarak,milli birlik ve dayanışma ruhu ile MİLLİ KURTULUŞ hareketini başlatmıştır.

     Mustafa Kemal daha okul yıllarında (1908),Türk halkını modern toplum haline getirmenin tek yolu siyasal rejim olan Cumhuriyet'i kafasına koymuştu.

     ATATÜRK,çağdaş medeniyetleri seviyesine ulaşmak amacıyla Türk Milleti için her alanda bir çok yenilikler 

gerçekleştirmiştir.Devrimlerin en büyüğü millet egemenliğine dayalı;tam bağımsız,çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyet'ini 

kurmasıdır.

     Türkiye Cumhuriyeti;Osmanlı İmparatorluğunun bir devamı sayamayız.Türkiye Cumhuriyeti yepyeni doğmuş,geleceğe 

umutla bakan bağımsız bir devlettir.

     29 Ekim 1923 tarihi yeni ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş tarihidir.

     Bu tarih yorgun,fakir Türk milletinin makus kaderinin değiştiği tarihtir.

     Cumhuriyet,Atatürk'ün ve Türk milletinin karakterine uygun yönetim biçimidir.

     Bunu da ''Hürriyet ve istikbal benim karakterimdir.Ben milletimin ve büyük ecdatımın en kıymetli

mirasından olan istiklal aşkıyla yaratılmış bir adamım.Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir''diyerek ,

özgürlük ve bağımsızlık için en uygun idare olan Cumhuriyet'i,bağımsızlığa son derece düşkün olan Türk milletinin yapısına uygun görmüştür.

     Cumhuriyet en ileri devlet yönetim şeklidir.En önemli özelliği ''millet egemenliğine dayanması ve demokrasiyi sistem olarak benimsemesidir.

     Bugün cumhuriyetimizin 95.yılını kutluyoruz.Atatürk'ün 10.yıl Nutku'nda söylediği ''Az zamanda çok işler başardık,Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk''sözünü düşünerek,95 yılda bizim Cumhuriyet'e neler kattığımıza bakmalıyız.

     Atamızın; '' işte,bu ahval ve şerait içinde dahi,vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyet'ini kurtarmaktır!Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asli kanda mevcuttur!sözünden yola çıkarak Cumhuriyetimizi,Atatürk devrimlerini,

ilkelerini ve demokrasiyi korumanın ve ilerletmenin en önemli görevlerimizden olduğunu vurgulamak isterim.

     Sözlerimi yine Atamızdan alıntı yaparak noktalamak istiyorum;

     ''BENİM NAÇİZ VÜCUDUM ELBET BİR GÜN TOPRAK OLACAKTIR.AMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞAYACAKTIR''

     Yeni yaşın KUTLU OLSUN CUMHURİYET.Nice 95.yıllara.

 

    Hüseyin ACAROL