• DİL
sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir

Mustafa Kemal ATATÜRK

--A+

ÇED OLUMLU RAPORUNA MAHKEMEDEN İPTAL

İznik ilçesi Çandarlı, Hacıosman ve Kutluca köyleri ile Gölcük ilçesi köylerinde Güriş Holding tarafından yapılması planlanan Yuvacık RES projesine; ÇED süreci sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa ve Kocaeli İl Müdürlükleri tarafından verilen “ÇED olumlu” kararları, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal. Sözü geçen bölgedeki değerli doğal kayın ormanlarının ve bu ormanlardaki zengin biyo çeşitliliğe sahip yaban hayatının, sözde “yeşil’ enerji için yok edilmesinin önüne geçilmiş oldu.

ss

Doğaseverlerin katılımı ile Laskaris kafe de gerçekleşen basın toplantısında Ahmet Bülent Üçok konuya ilişkin geniş açıklamasını şöyle sürdürdü;

Bursa, Kocaeli, Adapazarı, Bilecik ve Yalova illeri sınırlarındaki Samanlı Dağları silsilesi, tümü sanayileşmiş bu iller arasında bir vaha gibi kalan çok önemli bir doğal alandır. Bu dağlardaki nemli ormanlar, barındırdıkları zengin bitki örtüsü ile oksijen ve su kaynağıdır. Adı geçen illerde yaşayan insanlar için rekreasyon sahası, yerleşik yaban hayvanları için alternatifsiz bir yaşam ortamı, göçmen kuşlar için çok önemli bir göç güzergahı, ekoturizm ve organik tarım potansiyelleri ile gelecek vadeden bir doğal ekonomik alandır.
Bu bölgede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çeşitli firmalara verilen rüzgar enerjisi üretim santralleri (RES) lisanslarından biri Türkerler Holding tarafından alınarak Yuvacık RES adlı bir proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapıldı. İlk haliyle 100’ün üzerinde türbin sayısı ile Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Bilecik illerine yayılan projeyi ve bunun için kurulan Yuva Enerji adlı şirketi; Türkerler Holding, Güriş Holding’e devretti. ÇED sürecinde doğaseverlerin ve bir kısım yöre halkının yoğun tepkisini çeken ve defalarca revize edilmek zorunda kalınan proje, sonuçta Bursa İznik ve Kocaeli Gölcük ilçeleri sınırlarında 34 türbin ile nihai hale geldi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.
Bakanlığın “ÇED olumlu” kararı sonrasında, İznik tarafında Bursa Barosu, Doğader ve yöreden ADD üyesi Veteriner Hekim Ahmet Bülent Üçok; Gölcük tarafında ise, Gölcük Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Halit Kodal adlı yurttaş tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine “yürütmeyi durdurma ve iptal istemli” iki ayrı dava açıldı. Danıştay, iki davaya da Bursa İdare Mahkemesinin bakmasına hükmetti.
Dava sürecinde Güriş Firması da Bakanlığın yanında davaya müdahil oldu ve iki ilçeden ayarladığı iki köy muhtarını da davaya müdahil etti. 21 Mart 2019 tarihinde sahada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşife, yedi ayrı üniversitenin biyoloji, ormancılık, çevre mühendisliği, elektronik mühendisliği, şehircilik ve bölge planlama gibi farklı bilim dallarından profesör ve doçent düzeyinde yedi bilim adamından oluşan bilirkişi heyeti, mahkeme heyeti, davacılar, Bursa Barosu  Çevre komisyonu başkanı Av. Eralp Atabek, Baro vekili Av. Erol Çiçek, davalı bakanlık ve firma yetkilileri katıldılar. Keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda, yedi uzman bilirkişinin tümü, bu projenin bölge doğası için zararlı olduğunu, firma tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onay verilen ÇED raporunun eksiklikler ve yanlışlıklarla dolu olduğunu vurguladılar. Firmanın bilirkişi raporuna itirazı sonrasında Mahkeme, bilirkişilere sekiz yeni soru yöneltip ek rapor istedi. Bilirkişiler ek raporlarında da aynı görüşlerini savunarak pekiştirdiler. Sonuçta Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararının da ötesinde doğrudan iptal kararı vererek, mevcut projenin önünü kesti. Bakanlığın ve firmanın mahkeme kararını Yargıtaya taşıyarak, temyiz başvurusu yapma hakkı bulunuyor. 
Hukuki süreç devam ederken; yenilenebilir enerjiye değil, bu projenin yanlış yer seçimi nedeniyle yol açacağı doğa katliamına karşı çıktıklarını özellikle vurgulayan İznikli ve Gölcüklü doğaseverler, projeye karşı pek çok etkinlikte bulundular. İki grup koordinasyon içinde çalışıp toplantılar yaptı, basın açıklamaları, imza kampanyaları, açık hava gösterileri ve yürüyüşler düzenleyerek,  seslerini basın yayın organlarında duyurarak kamuoyu yarattı, resmi ve siyasi kurumlarla ilişki kurarak projeye karşı mücadele etti. Bu süreçte ADD İznik şubesi yönetimi ve üyeleri de her aşamada doğaseverlerin yanında yer alarak, bu başarılı mücadelenin içinde yer aldı.

ÇOK OKUNAN HABERLER

  • z İznik'in Kurtuluşu
  • z ERGÜN BALABAN CHP İLÇE BAŞKANLIĞINA ADAY
  • z İZNİK'DE 23 NİSAN
  • z ÇED OLUMLU RAPORUNA MAHKEMEDEN İPTAL
  • z Mehmet Tevfik Sindel'in kızı İznik'te
  • z 28 KASIM İZNİK'İN İŞGALDEN KURTULUŞ GÜNÜ