• DİL
sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal
Medeni oImayan insanIar, medeni oIanIarın ayakIarı aItında kaImaya mahkumdurIar

Mustafa Kemal ATATÜRK

--A+

KURTULUŞ’ TAN KURULUŞ’A: TARİHİ HATIRLAMAK

Atatürkçü Düşünce Derneği İznik Şubesi 2018 Kasım- 2019 Ocak tarihleri arasında Atatürk Okulu Oturumları ana başlığıyla bir iç bilgilenme programı gerçekleştirmiştir.

ss

Programın amacı; Kemalist Devrimi oluşturan ana ilkelere, günlük politik gelişmelerden bakarak, bu ilkelerin hayat bulduğu Kuruluş yıllarına gönderme yapmak ve Kemalist ilkeleri bu tarihsel perspektif içinde yeniden düşünmektir.

Bu amaçla; Kemalizm’ in altı ilkesi tek tek anılmış, Türk Devrimi’ ndeki gereklilikleri, Kurtuluş ve Kuruluş’ un tarihsel koşulları üzerinde kısaca durulmuş, ama daha önemlisi ilkelerin, vazgeçilmez ana esaslar olduğu gerekçeleriyle vurgulanmıştır.

Yöntem, “Bir Güncel Gelişmeden Bir Temel Soruna Atatürkçü Düşünce” yolunu izlemiştir.

Bu iç eğitim çalışmasının akademik bir iddia taşımadığı doğaldır ancak, bilimsel bakış rehber kılınmış, Atatürk İlke ve Devrimlerini doğuran tarihsel süreçler çeşitli alıntılarla desteklenmiştir.

Bu çalışmada Bülent Tanör’ ün “Kurtuluş ve Kuruluş” kitabından temel kaynak olarak yararlanılmıştır.

Sözlü sunum ve paylaşımlar içeren ve her biri yaklaşık iki saat süren bu oturumlar; 1994 TRT yapımı “Kurtuluş” dizisinin birer bölümü izlenerek tamamlanmıştır.

Burada bu çalışmaların birer özetini sizlerle paylaşıyoruz.

Ulusalcılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Halkçılık ve Devrimcilik…

“Türk Mucizesi”ni var eden ve bütün kazanımlarının kaynağı olan bu ilkeleri yeniden hatırlamak, bize kaybettiklerimizi geri almak için gereken mücadele azmini verecektir.

ÇOK OKUNAN HABERLER

  • z GERÇEK ANLAMDA VARLIĞI TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLMUŞ BİR İSİM: DR. REŞİT GALİP
  • z 12 EKİM 1919 İZNİK MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ'NİN KURULUŞU
  • z KURTULUŞ’ TAN KURULUŞ’A: TARİHİ HATIRLAMAK
  • z TÜRK DEVRİMİNDE ULUSALCILIK
  • z 1 MAYIS